Ja jestem chlebem żywym (Boże Ciało - 2012r.)

Maria Rączka
środa, 13 czerwca 2012

Boże Ciało – jedno z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim, w czasie którego wyznajemy publicznie naszą wiarę w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Nasza parafialna uroczystość rozpoczęła się Eucharystią o godz. 9.00, podczas której wierni przyjmowali Komunię Świętą pod dwoma postaciami, bo to przecież Święto nie tylko Najświętszego Ciała, ale i Najświętszej Krwi Chrystusa...

Po Mszy św. uformowała się uroczysta procesja, w czasie której Najświętszy Sakrament był niesiony ulicami naszego Osiedla do czterech ołtarzy, ustawionych w cztery strony świata. Trasa tegorocznej procesji prowadziła ulicą Lompy, Os. Południe, Rajską, Ks. Pośpiecha, na boisko sportowe u zbiegu ulic Rajska i Patriotów. W jej przygotowanie wiele pracy i serca włożyły grupy parafialne oraz mieszkańcy tej części naszego Osiedla, którzy pięknie udekorowali okna swych mieszkań, a także całe budynki i ich ogrodzenia. Wszyscy pragnęli przygotować iście Królewski Trakt, dla  „Gościa” oczekiwanego – Boga Prawdziwego,  który „…zagrody nasze widzieć przychodzi”.  Na trasie przejścia do kolejnych ołtarzy wierni śpiewali pieśni eucharystyczne przy akompaniamencie górniczej orkiestry dętej KWK „Jankowice”, a dzieci w bieli wyścielały Chrystusowi drogę płatkami kwiatów. Przy każdym ołtarzu czytane były teksty ewangeliczne, śpiewane Suplikacje czyli błagania o uchronienie mieszkańców od wszelkich nieszczęść oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem mieszkańców i ich miejsc pracy. Procesja miała swój symboliczny porządek: na początku Krzyż – znak Zbawiciela, niesione sztandary – znak tych, którzy cieszą się już obecnością Boga, niesiony przez kapłanów pośród Ludu Bożego Najświętszy Sakrament – znak Jego stałej obecności wśród nas i my wierni podążający za Nim, głosząc na cztery strony świata słowa Dobrej Nowiny o Zbawieniu. To nie był tylko spacer w religijnym zgromadzeniu, lecz działanie wiary, wyrażające nasze uwielbienie Boga jako Stwórcy i Odkupiciela. To był wyraz naszej czci za Jego wielkość, potęgę, majestat i świętość. Nasze dziękczynienie za dar Eucharystii, w czasie której On zaprasza nas do stołu, stając się dla nas pokarmem dającym życie wieczne. To był także wyraz naszej ufności, że Bóg jest bogaty w łaski i wielkie Miłosierdzie. Idąc za Nim idziemy właściwą drogą prowadzącą do szczęśliwości wiecznej. Kiedy procesja dotarła do czwartego Ołtarza zbudowanego na bramce piłkarskiej boiska sportowego, usytuowanie ołtarza nabrało symbolicznej wymowy, bowiem miało to miejsce w przeddzień otwarcia Piłkarskich Mistrzostw EURO 2012.  Po celebracji tego ołtarza, odśpiewano Hymn Eucharystyczny: „Przed tak wielkim Sakramentem”. Procesję zakończyła Msza Święta polowa, sprawowana przy tym ołtarzu przez naszego Księdza Proboszcza Piotra Rożyka.  Homilię  wygłosił Ksiądz Piotr Mika. Mówił o bezcennej dla nas wartości Eucharystii i zachęcał do uwielbienia Boga za Jej dar, do jak najczęstszej kontemplacji Boga w parafialnej Kaplicy Adoracji Wieczystej, bo kościół nie jest pustym domem, lecz jest domem, w którym Bóg w Najświętszym Sakramencie zawsze czeka na każdego człowieka. Na zakończenie odśpiewano dziękczynne „Te Deum laudamus” –  dziękując Bogu za otrzymane łaski i wszelkie dobro, szczególnie za piękną słoneczną pogodę, po wielu dniach deszczowych. Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim za publiczne wyznanie wiary, za zaangażowanie

w przygotowanie tej  uroczystości, służbom porządkowym za troskę o bezpieczeństwo na trasie procesji. Trwajmy na Adoracji Najświętszego Sakramentu szczególnie w okresie Oktawy Bożego Ciała, manifestując swoją wiarę poprzez udział w codziennych procesjach przez kolejnych 8 dni. Pokazujmy światu, że ufamy Bogu bezgranicznie i tylko w Nim pokładamy nadzieję. Troszczmy się o to, aby to nie były tylko powierzchowne gesty, lecz nasza autentyczna pobożność i pokorna postawa wobec Wszechmocnego Boga.

 

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z Nieba. 
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”   
(J 6, 51)

                                                                                             Maria Rączka
 Akcja Katolicka