Triduum Paschalne - Wielka Sobota (2012)

Piotr Rożyk,
wtorek, 4 września 2012

Bez wątpienia najbogatszą w znaki, treści i przesłanie jest Liturgia Wigilii Paschalnej sprawowana w sobotni wieczór, po zapadnięciu ciemności. Liturgię tę budują cztery zasadnicze części: Liturgia Światła, Liturgia Słowa Bożego, Liturgia Chrzcielna oraz Msza Rezurekcyjna (resurrectio = zmartwychwstanie) zakończona procesją. Główne elementy Liturgii Paschalnej to:

1. LITURGIA ŚWIATŁA

  • Akcja liturgiczna zaczyna się na podwórzu przed wejściem do kościoła. Celebransi wraz z asystą gromadzą się wokół rozpalonego ogniska i tam przygotowują Paschał (świeca, która na co dzień stoi przy chrzcielnicy a w czasie wielkanocnym obok ołtarza). Potem główny celebrans wnosi zapalony Paschał do zupełnie ciemnego kościoła ze śpiewem: „Światło Chrystusa”.
  • Po przyjściu do ołtarza rozbrzmiewa EXULTET (radosny hymn o tajemnicy świecy, która jest symbolem Jezusa zmartwychwstałego.

2. LITURGIA SŁOWA BOŻEGO

  • Czytania Biblijne Starego Testamentu (minimum 3, maksimum 7) ukazują piękno dzieła stworzenia oraz historię przymierza Boga z Narodem Wybranym.
  • Czytania Biblijne Nowego Testamentu (list św. Pawła i Ewangelia) ukazują jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia przez Jezusa, który umarł i zmartwychwstał.

3. LITURGIA CHRZCIELNA

  • Kantor śpiewa Litanię do Wszystkich Świętych
  • Główny celebrans poświęca wodę w chrzcielnicy śpiewając modlitwę, podczas której Paschał zanurza się w wodzie chrzcielnej.
  • Potem z zapalonymi świecami wszyscy odnawiają przyrzeczenia Chrztu św.
  • Modlitwa wiernych kończy tę część liturgii.

4. MSZA REZUREKCYJNA I PROCESJA WOKÓŁ KOŚCIOŁA ze śpiewem i zapalonymi

Świecami, Wierzący w Chrystusa Chrześcijanie oznajmiają światu, że Jezus żyje!!!