Aktualności

Konwent (2012)

sobota, 21 kwietnia 2012 / Piotr Rożyk

Święta Wielkanocne podobnie jak inne okresy świąteczne są czasem różnych spotkań, najczęściej w rodzinnym i przyjacielskim gronie. Są one pamiątką spotkań Zmartwychwstałego Pana Jezusa z niewiastami, Apostołami  i uczniami. Oprócz charakteru czysto towarzyskiego i wspólnototwórczego, mają te spotkania także wymiar ewangelizacyjny, zwłaszcza wtedy, gdy ich uczestnicy dzielą się ze sobą przeżywaniem swojej wiary i życiem Kościoła. W kalendarz takich spotkań wielkanocnych wpisuje się też Konwent Wielkanocny Kapłanów danego dekanatu. W naszym dekanacie takie spotkanie odbyło się 10 kwietnia o godz. 10.00 w Ligockiej Kuźni. Wspólnie koncelebrowaliśmy radosną Mszę Paschalną w kościele św. Wawrzyńca, gdzie zaprosił nas tamtejszy proboszcz, ks. Bronisław Matysek. 

Zaproszenie na Drogę Światła (17.04.2012r.)

niedziela, 15 kwietnia 2012 / ks. Sławomir Tupaj
Zaproszenie na Drogę Światła (17.04.2012r.)

"W naszych czasach w wielu regionach rozpowszechniło się nabożeństwo noszące nazwę Via lucis. Podczas niego, podobnie jak w Drodze krzyżowej, wierni idą w procesji, rozważając różne ukazania się Chrystusa - od Jego zmartwychwstania aż do wniebowstąpienia w perspektywie Paruzji. W czasie tych ukazań Jezus objawiał uczniom swoją chwałę w oczekiwaniu na obiecanego Ducha Świętego (por. J 14,26; 16,13-15; Łk 24,49), umacniał ich w wierze, dopełniał nauczania o królestwie Bożym oraz ustanowił definitywnie sakramentalną i hierarchiczną strukturę Kościoła.

Triduum Paschalne - Wielka Sobota (2012)

wtorek, 4 września 2012 / Piotr Rożyk
Triduum Paschalne - Wielka Sobota (2012)

Bez wątpienia najbogatszą w znaki, treści i przesłanie jest Liturgia Wigilii Paschalnej sprawowana w sobotni wieczór, po zapadnięciu ciemności. Liturgię tę budują cztery zasadnicze części: Liturgia Światła, Liturgia Słowa Bożego, Liturgia Chrzcielna oraz Msza Rezurekcyjna (resurrectio = zmartwychwstanie) zakończona procesją. Główne elementy Liturgii Paschalnej to:

Triduum Paschalne – Wielki Pątek (2012)

poniedziałek, 4 czerwca 2012 / Piotr Rożyk
Triduum Paschalne – Wielki Pątek (2012)

Wielki Piątek jest jednym z dwóch dni w roku, w którym nie odprawia się Mszy św. Drugim jest Wielka Sobota, bo przecież Msza Rezurekcyjna sprawowana w sobotni, późny wieczór, jest już Mszą z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Dlatego też księża celebrujący Liturgię Męki Pańskiej zasadniczo nie zakładają ornatów, lecz główny celebrans zakłada albę a inni komże i stuły koloru czerwonego. Specyficzne elementy Liturgii Wielkopiątkowej to:

Triduum Paschalne – Wielki Czwartek (2012)

poniedziałek, 4 czerwca 2012 / Piotr Rożyk
Triduum Paschalne – Wielki Czwartek (2012)

W parafiach sprawuje się w tym dniu tylko jedną Mszę: Mszę Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, którą Pan Jezus spożył z Apostołami w Wieczerniku, co jest szczegółowo opisane w Ewangelii św. Jana. Ostatnia Wieczerza była pamiątką Paschy (wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej pod wodzą Mojżesza). Pan Jezus w ten obrzęd włączył elementy pierwszej w historii Mszy św. ustanawiając sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa...

Droga Krzyżowa - Młodzieżowe rozważania (30.03.2012r.)

piątek, 4 maja 2012 / Piotr Cała
Droga Krzyżowa - Młodzieżowe rozważania (30.03.2012r.)

30.03.2012 roku o 1715 w naszym kościele rozważania Drogi Krzyżowej poprowadziła Młodzież z naszego Gimnazjum pod kierunkiem Pani katechetki Bogusławy Wiśniewskiej. Nie tylko słowa, ale cała oprawa choreograficzna pomogły uczestnikom znowu inaczej przeżyć tajemnicę cierpienia Chrystusa dla naszego zbawienia. Dzień wcześniej także Dzieci z SP 18 z Panią Katechetką Gabrielą Kuśką poprowadziły rozważanie dziecięcej Drogi Krzyżowej wokół naszego kościoła, ale niestety, nie mamy zdjęć z tego nabożeństwa. Dziękujemy Paniom Katechetkom, Dzieciom i Młodzieży za włączenie się w te nabożeństwa pasyjne.

Wielkopostne czuwanie modlitewne – „CZUWANIE CZUWAŃ”

piątek, 4 maja 2012 / Maria Rączka
Wielkopostne czuwanie modlitewne – „CZUWANIE CZUWAŃ”

W Niedzielę Palmową o godz. 19.15 w naszym kościele rozpoczęło się czuwanie modlitewne  przed wystawionym  Najświętszym Sakramentem, przygotowane przez Młodzież Oazową z jej Opiekunem ks. Sławomirem Tupajem.  Nazwano je „CZUWANIEM CZUWAŃ”  czyli czuwaniem modlitewnym wieńczącym okres wielkopostny i wprowadzającym w Misteria Wielkiego Tygodnia. 

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29