Odwiedziny duszpasterskie 2018/2019

Piotr Rożyk,
niedziela, 25 listopada 2018

W środę, 05.12.2016 r., rozpoczniemy Duszpasterskie Odwiedziny Rodzin, zwane popularnie Kolędą. Poniżej prezentujemy plan kolędy wraz z podaniem numerów bloków i kolejnością klatek. W sobotę i niedzielę odwiedziny rozpoczynamy o 14.00, natomiast w tygodniu o 15.30.

Prosimy, by w czasie odwiedzin duszpasterskich, w miarę możliwości, w mieszkaniu byli obecni wszyscy członkowie Rodziny.

Na kolędę należy przygotować stół z białym obrusem a na nim Krzyż i zapalone świece.

Jeżeli w rodzinie są dzieci szkolne lub młodzież szkolna, prosimy, by na stole wyłożony był także zeszyt z lekcji religii, indeks Bierzmowańca oraz świadectwo końcowe z ubiegłego roku szkolnego.

 

>> Plan kolęd - 2018/2019 (plik PDF) <<