Weekendowa Wielkopostna Szkoła Modlitwy (Częstochowa 09 - 11.03)

Maria Rączka
poniedziałek, 26 marca 2012

W dniach 09 – 11 marca br. grupa naszych parafian, uczęszczających na cotygodniowe  wtorkowe spotkania modlitewne prowadzone przez ks. Sławomira Tupaja, uczestniczyła w wyjazdowej Weekendowej Szkole Modlitwy w Częstochowie. Ksiądz Sławomir był też inicjatorem takiej formy ewangelizacji, organizatorem wyjazdu i naszym Opiekunem Duchowym.

                                                                                 „Panie, naucz nas modlić się”

                                                                                                          (Łk. 11, 1)

 

Te niezwykłe wielkopostne rekolekcje dane nam było przeżyć w Klasztorze u Sióstr Służebniczek NMP w bliskości Jasnej Góry. Tam też zaraz po przyjeździe skierowaliśmy swoje pierwsze kroki, by pokłonić się Naszej Matce i Królowej, i uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim.

Każdy nasz dzień  rozpoczynał się Jutrznią z porannym rozmyślaniem, potem były konferencje,  zasiadanie przy wspólnym stole, Msza Św., czas wolny, czytania Pisma Świętego, a kończył Kompletą. Był też czas na prywatną adorację Najświętszego Sakramentu. W sobotnie popołudnie pojechaliśmy na Przeprośną Górkę do Sanktuarium Świętego Ojca Pio, gdzie po spotkaniu z o. kustoszem  była Eucharystia z homilią, a potem Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w plenerze i powrót do Częstochowy, by kontynuować nasze rekolekcyjne rozważania nad Słowem Bożym. 

Tematyka trzech konferencji  dotyczyła głównie Modlitwy i Eucharystii.

W swoich rozważaniach Ksiądz Sławomir ukazał nam trud oraz piękno codziennej modlitwy i medytacji nad Słowem Bożym. Wskazał na znanych Świętych i Błogosławionych będących wzorem modlitewnej postawy: Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, Siostra Faustyna, Ojciec Pio.

Zwieńczeniem naszych rekolekcyjnych przeżyć była niedzielna Msza Święta.  Było to „Spotkanie spotkań – nasze prawdziwe Święto Wiary”, której Źródłem jest EUCHARYSTIA.

Swoje rekolekcje wyjazdowe zakończyliśmy również na Jasnej Górze u stóp Czarnej Madonny, dziękując za otrzymane Łaski i prosząc, o obfite owoce tych Rekolekcji.

Wszyscy uczestnicy tej Weekendowej Szkoły Modlitwy dziękują Księdzu Sławkowi za niepowtarzalną atmosferę modlitewnych spotkań, za umocnienie nas w wierze, za utwierdzenie w przekonaniu, że modlitwa jest znakiem naszej wiary w obecność Boga, naszej miłości względem Niego, naszej nadziei pokładanej w Jego wszechmocy, ale jest też znakiem naszej pokory i uniżenia przed Bogiem, akceptacji i podporządkowania się decyzjom Jego woli. Podziękowania należą się też naszym młodym uczestnikom z Oazy Młodzieżowej, którzy uświetniali swym śpiewem i grą na gitarze nasze modlitewne spotkania i potrafili wspaniale zintegrować się z osobami starszymi.   

Serdeczne Bóg Zapłać! 

 

"Wszystko zaczyna się od modlitwy, która rodzi się w ciszy naszych serc". 
– Matka Teresa z Kalkuty