Wielkopostne czuwanie modlitewne – „CZUWANIE CZUWAŃ”

Maria Rączka
piątek, 4 maja 2012

W Niedzielę Palmową o godz. 19.15 w naszym kościele rozpoczęło się czuwanie modlitewne  przed wystawionym  Najświętszym Sakramentem, przygotowane przez Młodzież Oazową z jej Opiekunem ks. Sławomirem Tupajem.  Nazwano je „CZUWANIEM CZUWAŃ”  czyli czuwaniem modlitewnym wieńczącym okres wielkopostny i wprowadzającym w Misteria Wielkiego Tygodnia. 

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”

(Mt 4, 4)

 

W pięknie przygotowanej nastrojowej scenografii ołtarza po modlitwie uwielbienia  nastąpiła kontemplacja Męki Pańskiej, której tło stanowiła ścieżka dźwiękowa filmu „Pasja”. To stworzyło niezwykłą atmosferę pełną dramatyzmu i pozwoliło uczestnikom czuwania duchowo przenieść się w czasie i utożsamić  z tragicznymi przeżyciami Jezusa na Drodze Krzyżowej. Zostały poruszone serca i sumienia obecnych -  był to szczególny rachunek sumienia, któremu towarzyszył śpiew: „Misericordias Domini…”.  Wszyscy, którzy poczuli potrzebę skorzystania z sakramentu pokuty, mogli to uczynić, bo w konfesjonałach usiedli nasi kapłani gotowi do świadczenia tej posługi. Pusty drewniany Krzyż, leżący na stopniach ołtarza zaczął zapełniać się karteczkami, na których można było wypisać anonimowo swój grzech, którego chcemy się pozbyć, lub obietnicę, którą chcemy realizować. Każdy własnoręcznie  przybijał swoją karteczkę do Krzyża, a odgłos uderzeń młotka  rozlegający się w scenerii mrocznego wnętrza kościoła robił  duże wrażenie. Temu obrzędowi towarzyszyła muzyka i śpiew Młodzieży. „Czuwanie Czuwań” zakończyło się indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, które zostało udzielone wszystkim jego uczestnikom. Trwaliśmy zatopieni w modlitwie do godz. 21.00, po której Apelem Jasnogórskim to modlitewne spotkanie zakończyło się.  


„Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy…”