Bierzmowanie (2012)

Piotr Rożyk,
sobota, 21 kwietnia 2012

Bierzmowanie w Parafii to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu całej Wspólnoty. Jest to z jednej strony pamiątka Zesłania Ducha Świętego na Apostołów w 50-tym dniu po zmartwychwstaniu Pana Jezusa a z drugiej strony, to uobecnienie tego wydarzenia w życiu współczesnego Kościoła, bo rzeczywiście na słowa modlitwy z gestem wyciągniętych nad Bierzmowańcami rąk, Duch Święty zstępuje na nich i napełnia swoimi darami, jak przed 2000 lat zstąpił na Apostołów. 

W tym roku Sakramentu Bierzmowania naszej Młodzieży udzielił Ks. Rudolf Brom, który nie jest biskupem, lecz kapłanem, który ma od Ks. Arcybiskupa mandat, czyli zgodę, na udzielanie tego wielkiego sakramentu. 19. 04. 2012 r. podczas Mszy o godz. 18.00 do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej przystąpiło 124 Młodych Katolików z trzech Parafii: św. Józefa wKłokocinie 16 dziewczyn i 14 chłopców; MB Piekarskiej w Boryni 5 dziewczyn i 11 chłopców oraz z naszej Wspólnoty 46 dziewczyn i 32 chłopców.

Każdy z tych młodych ludzi otrzymał pełnię darów Ducha Świętego i nowe prawa z tym związane ale też mamy prawo oczekiwać od nich dobrej postawy chrześcijańskiej na co dzień. Bycie bierzmowanym zobowiązuje!