Duszpasterze w Parafii św. Barbary

W parafii posługę duszpasterską pełni obecnie czterech księży:

 • Ks. Prob. Piotr Rożyk (posługę proboszcza pełni od 26.07.2009 r.);
 • Ks. Ryszard Chwała (funkcję wikariusza pełni od 2021 r.);
 • Ks. Mateusz Klimek (funkcję wikariusza pełni od 2021 r.);
 • Ks. Jan Burek (emerytowany proboszcz z Rudziczki, u nas od 01.08.2018).

Oprócz tego w parafii posługę duszpasterską pełniło dwudziestu pięciu innych księży:

 1. Ks. Michał Adamek (przyszedł z Boguszowic Starych i w naszej parafii był do 19.08.1978 r.);
 2. Ks. Stefan Sputek (19.08.1978 - 31.08.1982);
 3. Ks. Leon Oleś (29.04.1978 - 31.08.1981);
 4. + Ks. Aleksander Czembor (31.08.1981 - 31.08.1984);
 5. Ks. Janusz Blaut (15.05.1982 - 30.08.1985);
 6. Ks. Tadeusz Deńczyk (31.08.1984 - 31.08.1987);
 7. Ks. Krystian Helbik (30.08.1985 - 31.08.1988);
 8. Ks. Piotr Brzęk (31.08.1988 - 31.08.1991);
 9. Ks. Benedykt Fojcik (31.08.1987 - 24.08.1991);
 10. Ks. Eugeniusz Chudek (31.08.1991 - 29.08.1996);
 11. Ks. Andrzej Podoluk (31.08.1991 - 29.08.1994);
 12. Ks. Krystian Kukowka (29.08.1994 - 28.08.1998);
 13. Ks. Joachim Glanc (29.08.1996 - 29.08.2001);
 14. Ks. Andrzej Ledwin (28.08.1998 - 29.08.2003);
 15. Ks. Łukasz Ryguła (29.08.2001 - 28.08.2004);
 16. + Ks. Edward Słupik (28.08.2004 - 31.08.2007);
 17. Ks. Bogdan Wąż (29.08.2003 - 29.08.2009);
 18. Ks. Sławomir Maćkowiak (31.08.2007 - 31.08.2011);
 19. Ks. Sławomir Tupaj (29.08.2009 - 29.08.2012);
 20. Ks. Piotr Mika (31.08.2011 - 29.08.2014);
 21. Ks. Sławomir Tyburski (29.08.2012 - 29.08.2015).
 22. Ks. Marek Niewęgłowski (30.08.2014 - 29.08.2017).
 23. Ks. Krystian Łagowski (30.08.2017 - 2019).
 24. Ks. Michał Chlubek (2019 - 2021).
 25. Ks. Wojciech Winkler (29.08.2015 - 2021).

Poprzednim proboszczem w naszej parafii był + Ks. Rudolf Myszor (posługę tę pełnił od 18.08.1985 r. do 25.07.2009 r.). Z kolei pierwszym proboszczem był + Ks. Bronisław Paprotny, który swoją funkcję pełnił do 18.08.1985 r.

Z naszej parafii pochodzi kilku kapłanów, którzy posługę duszpasterską pełnią (lub pełnili) na całym świecie. Wśród nich są (w nawiasach podajemy daty święceń kapłańskich):

 1. + Ks. Henryk Gołek (07.04.1977, zginął w wypadku samochodowym 13.04.1991);
 2. Ks. Józef Gawliczek (31.03.1983);
 3. + Ks. Marek Drogosz (04.04. 1985, zmarł 07.08.2003);
 4. Ks. Zbigniew Kocoń (14.05.1988);
 5. O. Seweryn Piksa OFM (23.05.1990);
 6. O. bp. Jan Kot (20.06.1992);
 7. Ks. Alfred Smajdor (13.05.1995);
 8. O. Paweł Ostrzałek OFM (30.04.1998);
 9. Ks. Piotr Larysz (12.05.2007);
 10. Ks. Adrian Czobot (27.06.2010);
 11. Ks. Paweł Rylski (14.05.2011).
 12. Ks. Mateusz Krupa (17.05.2014).